مباريات غواراني السابقة

انتهت

Estádio Brinco de Ouro da Princesa 2019/07/03 14:00 غواراني ضد بالميراس

انتهت

Centro de Treinamento do Atlético Sorocaba 2019/01/12 09:00 ساو بينتو ضد غواراني

انتهت

Centro de Treinamento do Atlético Sorocaba 2019/01/09 09:00 غواراني ضد إنتر ليميرا